فیلم Batman 2022

The Batman 2022

دوبله کنندگان ; لورم لورم لوم

بتمن در دومین سال مبارزه با جرم و جنایت خود به بررسی رشته ای از قتل ها می پردازد که به بررسی فسادی می پردازد که شهر گاتهام را گرفتار می کند و همچنین اینکه چگونه ممکن است...

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *